Z GŁĘBOKOŚCI WOŁAM PANIE - BĄDŹ PRZYJACIELEM.

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Z GŁĘBOKOŚCI
Psalm (Ps 129),

Z głębokości wołam do Ciebie Panie.
Panie wysłuchaj głosu mego
!

Nachyl swe ucho

na głos mojego błagania!

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach
, Panie,
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,

aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.


Bardziej niż strażnicy poranka,

niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,

u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego