SKŁAD APOSTOLSKI - BĄDŹ PRZYJACIELEM.

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

WIERZĘ W BOGA
Skład Apostolski,

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego jedynego Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,

N
arodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł,

trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego,

święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, c
iała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

(Z rytułału rzymskiego),

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego