Tajemnice Różańca świętego - BĄDŹ PRZYJACIELEM.

PRZYJACIELE DUSZ CZYŚĆCOWYCH
Przyjaciele Dusz CZyśćcowych www.PDCZ.pl
Idź do spisu treści

Menu główne:

Tajemnice Różańca świętego

 
 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIETEGO
RÓŻANIEC OFIAROWANY ZA DUSZAMI ZMARŁYCH

 
 
 

TAJEMNICE RADOSNE

1. ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI PANNIE

Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię radości, jakiej doznał w chwili wcielenia Syna Bożego niebo i ziemia, usłysz jęki dusz w czyśćcu cierpiących, wybaw ich twą modlitwą, uproś dla nich wesele nieba.

2. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,43).

O Maryjo! Królowo Różańca św.! Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię radości, jakiej doznał św. Jan Chrzciciel, gdy zbliżyłeś się z Jezusem do jego Matki, usłysz jęki dusz w czyśćcu cierpiących, wybaw ich twą modlitwą, uproś dla nich wesele nieba.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,11).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię miłości szczególnej Jezusa dla małych i pokornych usłysz jęki, dusz w czyśćcu cierpiących, wybaw ich twą modlitwą, uproś dla nich wesele nieba.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIATYNI

Oto Ten przeznaczony jest... na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię miłości św. starca Symeona, pragnącego umrzeć w pokoju, usłysz jęki dusz w czyśćcu cierpiących, wybaw ich Twą modlitwą, uproś dla nich wesele nieba.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2,46).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię trwogi Twej w czasie szukania zgubionego Jezusa i Twej wierności w szukaniu, usłysz jęki dusz w czyśćcu cierpiących, wybaw ich Twą modlitwą, uproś dla nich wesele nieba.


TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

A gdy Jezus został ochrzczony... głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3,16-17).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię wdzięczności za łaskę chrztu św., który jest początkiem nowego duchowego życia, usłysz jęki dusz w czyśćcu cierpiących, wybaw ich Twą modlitwą, uproś dla nich wesele nieba.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE GALILEJSKIEJ

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono... także Jezusa i Jego uczniów (J 2,1-2).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię radości, że tak jak w Kanie przemieniłeś wodę w wino, tak Ty Panie udzielasz łaski przemiany, usłysz jęki dusz w czyśćcu cierpiących, wybaw ich Twą modlitwą, uproś dla nich wesele nieba.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,14-15).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię miłości za osiem błogosławieństw i dane łaski nawrócenia, usłysz jeki dusz w czyśćcu cierpiących, wybaw ich Twą modlitwą, uproś dla nich wesele nieba.

4. PRZEMIENIENIE PAŃSKIE NA GÓRZE TABOR

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę... Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe... Z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie" (Łk 9,28.35)

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię miłości za tajemnicę przemiany na górze Tabor i napełnienie serca pokojem, usłysz jęki dusz w czyśćcu cierpiących, wybaw ich Twą modlitwą, uproś dla nich wesele nieba.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22,19).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię miłości za przemianę chleba w Ciało i wina w Krew Twoją Panie usłysz jęki dusz w czyśćcu cierpiących, wybaw ich Twą modlitwą, uproś dla nich wesele nieba.


TAJEMNICE BOLESNE

1. KONANIE, MODLITWA JEZUSA W OGRÓJCU

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (Mt 26,39).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię heroicznej miłości i doskonałej uległości Jezusa w przyjęciu kielicha męki, pospiesz im z pomocą. Ofiarujemy Ci za nie ten św. Różaniec, który odmawiamy i prosimy Cię, abyś zasługi krwi okupującej Twego Boskiego Syna im udzieliła.

2. UBICZOWANIE JEZUSA

Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19,1).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię cierpień, które poniósł Jezus w strasznej godzinie biczowania, pospiesz im z pomocą. Ofiarujemy Ci za nie ten św. Różaniec, który odmawiamy i prosimy Cię, abyś zasługi krwi okupującej Twego Boskiego Syna im udzieliła.

3. CIERNIRM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18,37).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię boskiego królestwa Jezusa wynagradzającego koroną cierniową naszą pychę, naszą próżność, pospiesz im z pomocą. Ofiarujemy Ci za nie ten św. Różaniec, który odmawiamy i prosimy Cię, abyś zasługi krwi okupującej Twego Boskiego Syna im udzieliła.

4. DZWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ

Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8,34).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię ucisku tego, którego doznało Twe serce macierzyńskie na widok Jezusa krzyżem obciążonego, pospiesz im z pomocą. Ofiarujemy Ci za nie ten św. Różaniec, który odmawiamy i prosimy Cię, abyś zasługi krwi okupującej Twego Boskiego Syna im udzieliła.

5. UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ JEZUSA

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa (Łk 23,33).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię miecza, co przeszył Twe serce niepokalane niepojętą boleścią wobec śmierci Jezusa, pospiesz im z pomocą. Ofiarujemy Ci za nie ten św. Różaniec, który odmawiamy i prosimy Cię, abyś zasługi krwi okupującej Twego Boskiego Syna im udzieliła.


TAJEMNICE CHWALEBNE

1. ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do Nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom" (Łk 24,45-47).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię tryumfu Jezusa nad śmiercią i życia naszego, którego zmartwychwstanie jest dla nas przyczyną, wprowadź je do ojczyzny Boga, otwórz im bramy niebios i dozwól nam tam kiedyś połączyć się z nimi.

2. WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę przygotować wam miejsce (J 14,2).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię wesela dusz wszystkich Starego Zakonu, które tworzyły pochód tryumfalny Jezusa w niebo wstępującego, otwórz im bramy niebios i dozwól nam tam kiedyś połączyć się z nimi.

3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię przedziwnych skutków dokonanych przyjściem Ducha Św., otwórz im bramy niebios i dozwól nam tam kiedyś połączyć się z nimi.

4. WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem (J 17,24).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię niewysłowionego Twego szczęścia, z jakim Jezus wziął Cię z tej ziemi wygnania, otwórz im bramy niebios i dozwól nam tam kiedyś połączyć się z nimi.

5. UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie (Ap 3,21).

O Maryjo! Królowo Różańca św., Matko Miłosierdzia miej litość nad duszami zmarłymi nam drogimi. W imię obietnic, któreś uczyniła dzieciom Twojego Różańca, otwórz tym duszom, któreś ty ukochała, bramy niebios a nam dozwól tam kiedyś połączyć się z nimi.

 
 
 

O. Stanisław Maria Kałdon OP
„Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona główna | SIOSTRA FAUSTYNA | Tajemnica Milosierdzia Bozego | Historia powstania obrazu Milosierdzia Bozego | Tajemnica Koronki do Milosierdzia Bozego | CZYSCIEC WIDZIANY PRZEZ SW. FAUSTYNE | PIEC POSTACI NABOZENSTWA DO MILOSIERDIZA BOZEGO | a. Obraz Jezusa Milosiernego. | b. Swieto Milosierdzia Bozego | c. Koronka do Milosierdzia Bozego | d. Godzina Milosierdzia | e. Szerzenie czci Milosierdzia. | SW. MALGORZATA MARIA ALACOQUE | NAJSWIETSZE SERCE PANA JEZUSA | Pomoc modlitewna duszom czysccowym | Przeslanie | Objawienia | Akt oddania | ŁAGODNY MISTRZ, KTORY UCZY POKORY | OBRAZ, KTORY WYCISKA SIE W NASZYCH SERCACH | SERCE OFIAROWANE | Miłosc Blizniego | SAKRAMENT MILOSCI | MATKA | Siostra Lucja | Tajemnica Pierwszych Sobot | wizja piekla | czas | WSPOMNIENIA Z FATIMY | MINIONY CZAS | WYDARZENIA | Regulamin | Napisz do Redakcji | Cytat Miesiąca | WASZE ARTYKULY | FILM | NIEZWYKŁE OCZY MARYI | HEROICZNY AKT MILOSCI | OBRAZ DUSZ | GREGORIANKI | RACHUNEK SUMIENIA | ODPUSTY | PODROZE | PODROZE WYBOR | LICHEN OPIS | FATIMA FOTO | LOURDES FOTO | LA SALETTE OPIS | LA SALETTE FOTO | LOURDES OPIS | LICHEN FOTO | WIKTOROWKI | SANKTUARIUM NA WIKTOROWKACH | MODLITWY | INNE MODLITWY | Hymn Ciebie Boga Wyslawiamy | MAGNIFICAT | MISERERE | LITANIE DO IMIENIA JEZUS | LITANIE DO NAJSWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO | LITANIE DO NAJDROZSZEJ KRWI CHRYSTUSOWEJ | LITANIE DO MATKI BOZEJ | LITANIE DO SWIETEGO JOZEFA | LITANIE DO WSZYSTKICH SWIETYCH | WIERZE W BOGA OJCA | Z GLEBOKOSCI WOLAM PANIE | Tajemnice Rozanca swietego | Tajemnica Koronki Milosierdzia Bozego | Drog Krzyzowa | SW. BRYGIDA | Tajemnica szczescia | Posłannictwo | sad duszy po smierci | obietnice wybór | obietnice | KATARZYNA EMMERICH | Kosciol Cierpiacy | NAGRODA I KARA W ZYCIU PRZYSZLYM | SW KATARZYNA Z GENUI | Rozprawa o Czysccu | MUZEUM DUSZ | MUZEUM WYBOR | SACRO CUORE DEL SUFFRAGIO | FOLIGNO - ODBITA SPALONA DLON | KORPORAL Z WYPALONYM SLADEM DLONI | slad wypalonego kciuka w modlitewniku. | MARIA SIMMA | M SIMMA WYBOR | Ze skrotu sprawozdania o Marii Simmie | Moje przezycia z Duszami Czysccowymi | Ogólna mapa witryny
www.pdcz.pl
przyjaciele@pdcz.pl
Copyright © 2011 - 2018 PDCZ  All Rights Reserved        www.pdcz.pl      "Przyjaciele Dusz CZyśćcowych"
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego