SACRO CUORE DEL SUFFRAGIO - BĄDŹ PRZYJACIELEM.

PRZYJACIELE DUSZ CZYŚĆCOWYCH
Przyjaciele Dusz CZyśćcowych www.PDCZ.pl
Idź do spisu treści

Menu główne:

SACRO CUORE DEL SUFFRAGIO

 
 

M U Z E U M  D U S Z  C Z Y Ś Ć C O W Y C H

 
 
 
 
 
 

HOSPICJUM W BEAUNE -FRANCJA
Autor dzieła: Rogier van der Weyden,
Tytuł poliptyku:   "Sąd Ostateczny", 
 
 

SACRO CUORE DEL SUFFRAGIO

 
 
 

KOŚCIÓŁ SACRO CUORE DEL SUFFRAGIO - WSTAWIENNICTWA ŚWIĘTEGO SERCA, RZYM.

KOŚCIÓŁ JEST POMNIKIEM MIŁOSIERDZIA BOSKO-LUDZKIEGO SERCA JEZUSOWEGO POŚWIĘCONEGO DUSZOM W CZYŚĆCU.Blisko Watykanu nad Tybrem stoi piękny neogotycki kościół, jedyny w tym stylu w całym Rzymie. Jest to Kościół Sacro Cuore del Suffragio - Wstawiennictwa Świętego Serca, rozumianego jako błaganie o pomoc dla dusz cierpiących w czyśćcu. W zakrystii Kościoła wystawione są dziwne, fascynujące relikwie - przedmioty dające świadectwo widocznych śladów pozostawionych przez dusze cierpiące w czyśćcu.
Kolekcję tych przedmiotów nazwano małym Muzeum dusz Czyśćcowych - Piccolo Museo del Purgatorio. W jego skłąd wchodzi jedynie dziesieć eksponatów czy też relikwii umieszczonych za szkłem.

 
 
 
 
 
 

Kościół Sacro Cuore del Surffragio. Via Ulpiano, 29, 00193 Roma, Włochy.
Ulica: Lungotevere Prati 12


Płaskorzeźba nad wejściem do kościoła przedstawiająca dusze w czyśću, nad nią tekst"
"Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetura luceat eis"
- "Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci". Tekst pod płaskorzeźbą: "Cordi Jesu SS pro animabus igne purgatorio expiandis" - "Do Najświętszego Serca Jezusowego, za dusze, które muszą odpokutować w ogniu czyśćcowym".

 
 
  
 
 

Fotograficzne odtworzenie ściany z rysami osoby cierpiącej znajdującej się za tryptykiem Matki Boskiej z aniołami.

W listopadzie 1897 roku ołtarz kaplicy zajął się ogniem. Liczni świadkowie tego wydarzenia odnieśli wrażenie, że dostrzegli w płomieniach po lewej stronie ołtarza, twarz cierpiącej osoby. Ściana ta została zachowana, kiedy zburzono kaplicę i na jej miejscu zbudowano Kościół - ukończony w 1917 roku. Ślady twarzy są obecnie ukryte za tryptykiem Matki Boskiej z aniołami. Dwóch papieży otaczało opieką oraz wspierało pracę Arcybractwa założonego przez Ojca Jouët, a także budynek Kościoła pod wezwaniem Wstawiennictwa Świętego Serca: Papież Pius X i Papież Benedykt XV.

 
 
  
 
 

Eksponat nr 2.

Na kartkach modlitewnika znajdujemy odciski trzech rozżażonych palców ducha Palmiry Rastelli. Modlitewnik należał do Marii Zaganti z parafi św. Andrzeja w Poggio Berni (Rimini, włochy). Palmira była siostrą księdza z tej parafi i zmarła 28 grudnia poprzedniego roku. Pojawiła się swojej przyjaciółce Marii Zaganti 5 marca 1871 roku i prosiła ją o odprawienie za jej duszę mszy świętej przez swego brata don Sante Rastellego. Była wówczas od dwóch miesięcy w czyśćcu.

 
 
  
 
 

Eksponat nr 3.
Ślady pięciu palców wypalone na czepku nocnym Louisa Le Senechala, pozostawione przez ducha jego żony Louise, kiedy pojawiła się w ich domu w Ducey (departament manche, Francja) w 1875 roku i prosiła o Msze św. w jej intencji. Dokumenty uzupełniające opis tego wydarzenia mówią o wypalonych śladach, które miały stanowić dla jej męża dowód, aby przekonał córkę i uzasadnił błaganie Louise o nabożeństwa żałobne.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Eksponat nr 4.
Przedstawia ślad wypalonej ręki na fartuchu Marii Herendorps, świeckiej siostry w zakonie benedyktyńskim; na dolnej części fotokopii widać ślady dwóch rąk na kawałku płótna lnianego. Wszystkie te ślady pozostawione zostały w sobotę, 13 października 1696 roku, przez zmarłą sistrę Klarę Schoelers, zakonnicę z chóru zakonu benedyktyńskiego. Klara Schoelers zmarła na dżumę w 1637 roku, musiała więc przebywać w czyśćcu 59 lat.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Eksponat nr 5.
Ślady wypalonej dłoni na rękawie koszuli Józefa Leleux pozostawione przez ducha jego Matki nocą 21 czerwca 1789 roku w jego domu w Wodecq - Belgia, prowincja Hainaut. Według zeznań Józefa, przez kolejne jedenaście nocy przed pojawieniem sie ducha słyszał przerażające głosy, które niemalże przyprawiły go o chorobę. Duch Matki przypominał mu, że ciąży na nim obowiązek, zgodnie z warunkami zapisu spadkowego ojca, uczestniczenia w mszach świętych. Czyniła mu wyrzuty z powodu jego rozwiązłego trybu życia i błagała, aby zmienił swoje postępowanie i działał na rzecz Kościoła. Nastepnie położyła rękę na rekawie jego nocnej koszuli. Pani Leleux pojawiła się 27 lat po swojej śmierci. Józef Lelux nawrócił się na wiarę katolicką i założył stowarzyszenie religijne dla ludzi świeckich. Zmarł w aueroli świętości 19 kwietnia 1825 r.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Eksponat nr 6.
Wyraźny odcisk wypalonego palca wskazującego na poduszce siostry Małgorzaty od Św. Serca Jezusowego w klasztorze św. Klary od Dzieciątka Jezus w Bastii- Perugia, Włochy. Ślad palca na poduszce pojawił się w nocy 5 na 6 czerwca w 1894 roku, kiedy siostrze Małgorzacie pojawiła się zmarła siostra Maria od świętego Alojzego Gonzagi. Według zachowanego w klasztorze opisu, zmarła - bardzo pobożna zakonnica - pojawiła się w stroju klaryski, otoczona cieniami, lecz rozpoznawalna. Powiedziała, ku zaskoczeniu siostry Małgorzaty, że jest w czyśćcu, aby odkupić grzech niecierpliwości oraz to, że niepogodziła się z wolą Boga. Zmarła Klara przez dwa dni chorowała na gruźlicę, cierpiała z powodu wysokiej gorączki, nieustającego kaszlu i duszności. Zabrakło jej wiary i siły, aby sprostać tym cierpieniom. Zamiast znosić z pokorą bóle, pragnęla jak najszybciej śmierci. Była jednak duszą żarliwą w swej pobożności, zastosowała się więc do napomnień siostry przełożonej i poddała się woli Bożej. Kilka dni później, rankiem 5 czerwca, błogosławiona śmierć uwolniła ją od fizycznego bólu. prosiłą o modlitwę błagalną, zostawiła odcisk swego palca na poduszcze i obiecała powrócić. Rzeczywiście, w  dniach 20 i 25 czerwca pojawiłą się tej samej zakonnicy i zanim poszła do nieba, przekazała jej duchowe rady dla zakonnej społeczności.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Eksponat nr 7a.
Duch  Ojca Panzini, dawnego opata Mantui, pozostawił cztery wypalone ślady, kiedy pojawił się 1 listopada 1731 roku w przeddzień Wszystkich Świetych czcigodnej Matce Izabeli Fornari, przeoryszy Ubogich Klarysek w zakonie Św. franciszka w Todi - Umbria, Włochy. Na biurku matki Izabeli pojawił się wypalony ślad lewej dłoni i wyryrty głęboko w drzewie znak krzyża.

 
 
  
 
 

Eksponat nr 7b.
Ten sam ślad lewej dłoni widoczny był na kawałku papieru.

 
 
  
 
 

Eksponat nr 7c, 7d.
Zjawa pozostawiła także odciski prawej dłoni na rękawie tuniki matki Izabeli, które przepaliły materiał, zostawiając również wypalony znak na rękawie halki siostry. na tym ostatnim są też ślady zastygłej krwi.

 
 
  
 
 

Eksponat nr 8.
Wypalony ślad reki widnieje na egzemlarzu książki o "naśladowaniu Chrystusa", należącej do Małgorzaty Demmerle z parafii Ellenghen - diecezja Metz, obecna Francja. Ten wypalony znak pozostawiła jej teściowa podczas pojawienia się Małgorzacie w 1815 roku, trzydzieści lat po śmierci, która nastapiła w roku 1785. Zmarła pojawiłą się w ubraniu pielgrzyma, w tradycyjnym narodowym stroju; schodziła po schodach w stodole, ciężko wzdychając i patrzac smutnym wzrokiem na synową, jakby chciała ją o coś prosić. Podczas kolejnego objawienia, po poradzie udzielonej przez miejscowego księdza, Małgorzata ośmieliła się ją zagadnąć i otrzymała następującą odpowiedź: "Jestem twoją teściową, która przed trzydziestu laty umarła przy porodzie. Udaj się z pielgrzymką do sanktuarium Matki Boskiej w Marienthal i zamów za mnie dwie Msze Święte". Po odbyciu pielgrzymki, teściowa ukazała się Małgorzacie i powiadomiła ją, że opuściła czyściec. Kiedy synowa, ponownie po poradzie księdza, poprosiła ją o znak, teściowa położyła rękę na książce, pozostawiając wyraźne wypalone ślady. potem nie ukazała się już nigdy.

 
 
  
 
 

Eksponat nr 9.
Wypalone ślady prawej ręki  na kartkach niemieckiego modlitewnika, należącego do Georga Schitza, żyjącego w Sarralbe - Lotaryngia, która nie była wówczas częścią Francji. Pozostawił je duch jego zmarłego brata Josepha Schitza, kiedy dotknął modllitewnika 21 grudnia 1838 roku. Prosił o modlitwy błagalne i wstawiennictwo i Boga, aby zadośćuczynić za brak pobożności podczas życia ziemskiego. Szczególnie zdumiewa to, że wypalone na modlitewnikach odciski palców nie znajdują się najprawdopodobniej w miejscach przypadkowych, lecz na określonych stronach, jakby zmarła osoba usiłowała zwrócić uwagę na konkretną modlitwe. Ilustracja przedstawia ślady palców na słowach modlitwy: "Panie Jezu miłosierny, nie zważaj na ich przewinienia, ale wezwij ich do Królestwa Niebieskiego" i "wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci...". Są to słowa z mszy za zmarłych. Było to milczące, lecz jakże wymowne przesłanie od Josepha do jego brata, Georga!.

 
 
  
 
 

Eksponat nr 10.
W okresie pomiędzy 18 sierpnia a 9 listopada 1919 roku, w klasztorze św. Leonarda w Montefalco -Umbria, Włochy, znaleziono trzydzieści takich banknotów pozostawionych przez zmarłego księdza, który prosił o msze święte za swoją duszę. Tymi pieniedzmi miało być opłacone odprawienie mszy. Oryginał tego banknotu zwrócono klasztorowi św. Leonarda, gdzie jest on nadal przechowywany.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona główna | SIOSTRA FAUSTYNA | Tajemnica Milosierdzia Bozego | Historia powstania obrazu Milosierdzia Bozego | Tajemnica Koronki do Milosierdzia Bozego | CZYSCIEC WIDZIANY PRZEZ SW. FAUSTYNE | PIEC POSTACI NABOZENSTWA DO MILOSIERDIZA BOZEGO | a. Obraz Jezusa Milosiernego. | b. Swieto Milosierdzia Bozego | c. Koronka do Milosierdzia Bozego | d. Godzina Milosierdzia | e. Szerzenie czci Milosierdzia. | SW. MALGORZATA MARIA ALACOQUE | NAJSWIETSZE SERCE PANA JEZUSA | Pomoc modlitewna duszom czysccowym | Przeslanie | Objawienia | Akt oddania | ŁAGODNY MISTRZ, KTORY UCZY POKORY | OBRAZ, KTORY WYCISKA SIE W NASZYCH SERCACH | SERCE OFIAROWANE | Miłosc Blizniego | SAKRAMENT MILOSCI | MATKA | Siostra Lucja | Tajemnica Pierwszych Sobot | wizja piekla | czas | WSPOMNIENIA Z FATIMY | MINIONY CZAS | WYDARZENIA | Regulamin | Napisz do Redakcji | Cytat Miesiąca | WASZE ARTYKULY | FILM | NIEZWYKŁE OCZY MARYI | HEROICZNY AKT MILOSCI | OBRAZ DUSZ | GREGORIANKI | RACHUNEK SUMIENIA | ODPUSTY | PODROZE | PODROZE WYBOR | LICHEN OPIS | FATIMA FOTO | LOURDES FOTO | LA SALETTE OPIS | LA SALETTE FOTO | LOURDES OPIS | LICHEN FOTO | WIKTOROWKI | SANKTUARIUM NA WIKTOROWKACH | MODLITWY | INNE MODLITWY | Hymn Ciebie Boga Wyslawiamy | MAGNIFICAT | MISERERE | LITANIE DO IMIENIA JEZUS | LITANIE DO NAJSWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO | LITANIE DO NAJDROZSZEJ KRWI CHRYSTUSOWEJ | LITANIE DO MATKI BOZEJ | LITANIE DO SWIETEGO JOZEFA | LITANIE DO WSZYSTKICH SWIETYCH | WIERZE W BOGA OJCA | Z GLEBOKOSCI WOLAM PANIE | Tajemnice Rozanca swietego | Tajemnica Koronki Milosierdzia Bozego | Drog Krzyzowa | SW. BRYGIDA | Tajemnica szczescia | Posłannictwo | sad duszy po smierci | obietnice wybór | obietnice | KATARZYNA EMMERICH | Kosciol Cierpiacy | NAGRODA I KARA W ZYCIU PRZYSZLYM | SW KATARZYNA Z GENUI | Rozprawa o Czysccu | MUZEUM DUSZ | MUZEUM WYBOR | SACRO CUORE DEL SUFFRAGIO | FOLIGNO - ODBITA SPALONA DLON | KORPORAL Z WYPALONYM SLADEM DLONI | slad wypalonego kciuka w modlitewniku. | MARIA SIMMA | M SIMMA WYBOR | Ze skrotu sprawozdania o Marii Simmie | Moje przezycia z Duszami Czysccowymi | Ogólna mapa witryny
www.pdcz.pl
przyjaciele@pdcz.pl
Copyright © 2011 - 2018 PDCZ  All Rights Reserved        www.pdcz.pl      "Przyjaciele Dusz CZyśćcowych"
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego