MISERERE - BĄDŹ PRZYJACIELEM.

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

MISERERE
Psalm "Miserere" (Ps 50),

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swe
j litości zgłądź nieprawość moją!

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!

Uznaję bowie
m nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem,
co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się
sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim osądzie.

Oto
urodziłęm się obciążony winą
i
jako grzesznika poczęła mnie matka.

A ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie taj
emnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, które skruszył
!

Odwróć
swe oblicze od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów w
e mnie moc Ducha!

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!

Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem
ofiarnym!

Będę nieprawych naucz dróg Twoich
i wrócą
do Cibie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją!

Panie otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmujesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym
sercem Ty, Boże nie gardzisz..

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jeruzalem!

Wtedy
przyjmiesz prawe ofiary,
dary i całopalenia,
wtedy składać
będą cielce
na Twoim ołtarzu.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego