PODRÓŻ - BĄDŹ PRZYJACIELEM.

PRZYJACIELE DUSZ CZYŚĆCOWYCH
Przyjaciele Dusz CZyśćcowych www.PDCZ.pl
Idź do spisu treści

Menu główne:

PODRÓŻ

 
 
 

MATKA BOŻA LICHEŃSKA - LICHEŃ POLSKA


"-Niech ludzie-mówiła dalej Maryja-odmawiają różaniec i błagają Boga o miłosierdzie. Ty zaś chodź po całej okolicy i zbieraj ofiary na Msze św. przebłagalne. Niechaj wszyscy, nawet najbiedniejsi, złożą jałmużne. A kapłani niech odprawią święte ofiary na uproszenie u Boga odwrócenia  wiszących nad występnymi kar i chorób. Gdy Kapłani otoczeni ludem stają przed Bogiem z Najświetszym Ciałem i Krwią Chrystusa w dłoniach zawsze uproszą miłosierdzie, przebaczenie win i łask błogosławieństwa. Msze św. ratują grzeszącą ludzkość. Niech więc Naród słucha Kapłanów i nie da się od nich oderwać, bo wtedy zejdzie na manowce i zginie."
"-Mikołaju, usilnie staraj się, aby ten obraz był uczczony i zabezpieczony przed zniewagami niedowiarków. Niech cały Naród jak najszybciej czyni pokótę, a sam Bóg poprowadzi go drogą Krzyża i chwały."

 
 
 
  
 
 
 

"Kto do Lichenia przyjedzie już tego miejsca nigdy nie zapomni i bedzie ciągle do tego miejsca powracać, Tak się wraca do rodzinnego domu, zwłaszcza gdy tam mieszka kochana Matka."

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

"ILE RAZY TEN NARÓD BĘDZIE SIĘ DO MNIE UCIEKAŁ, NIGDY GO NIE OPUSZCZĘ, ALE OBRONIĘ I DO SWEGO SERCA PRZYGARNĘ JAK TEGO ORŁA BIAŁEGO"

 
 
 
  
 
 
 

"Przerażenie Cię ogarnia, gdy o tym myślisz, gdy widzisz siebie na strasznym Sądzie Bożym. Kto Cię wtedy uratuję od wyroku potępienia, kto Ci Miłosierdzie Boże wyjedna - Maryja! Ucieczka największych grzeszników świata.
W tych troskach, w tych bolesnych chwilach, których życie każdego dnia niesie tak wiele, kto nas pocieszy, kto pomoże, przed kim wypowiemy nasze cierpienia, smutki, bóle i nasze osamotnienie? Przed kim się wypłaczemy, przed kim otworzymy udręczone nasze serca?
Tylko przed Matką Bolesną, która dlatego rozumie ludzkie nieszczęście, ludzką trwogę...Rozumie, bo jest Matką Bolesną. Prośmy ją z ufnością, bo dziś, stojąc przy tronie Boga i będąc Pośredniczką Łask, chce i może przybyć nam z pomocą i pociechą."
Ks. mgr Eugeniusz Makulski Marianin,
Kustosz Maryjnego Sanktuarium w Licheniu do 26 sierpnia 2004r.
"Dzieje Sanktuarium w Licheniu 2008r."

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia i przesłanie objawień Historia objawień sięga początków XIX wieku, kiedy to żołnierz Tomasz Kłossowski w 1813 roku brał udział w bitwie narodów pod Lipskiem. Tomasz na polu bitwy został śmiertelnie ranny. Leżał na ziemi bez szansy na ratunek. Wtedy zaczął modlić się gorliwie do Matki Bożej, prosząc o pomoc, ściskając jednocześnie medalik, który nosił na szyi. Wówczas, według ludowego przekazu, zobaczył idącą po pobojowisku piękną kobietę w amarantowej sukni ze znakiem Białego Orła na piersi. Gdy podeszła bliżej, rozpoznał w niej Matkę Bożą. Maryja obiecała Tomaszowi, że wróci do domu. Poleciła jednak, aby po powrocie odnalazł wizerunek najwierniej ją przedstawiający. Powiedziała też, aby po znalezieniu wizerunku, umieścił go w miejscu publicznym, aby ludzie się o nim dowiedzieli. Kłossowski ocalał. Powrócił do ojczyzny. Powrócił do Izabelina (wioska położona niedaleko Lichenia). Pracował jako kowal, ale - chcąc spełnić prośbę Matki Bożej - wiele pielgrzymował aby odnaleźć obraz, o który Matka Boża go prosiła. Poszukiwania zajęły Kłossowskiemu 23 lata. Wreszcie w 1836 roku wybrał się na pielgrzymkę do Częstochowy.  Kiedy już wracał do domu, we wsi Lgota pod Częstochową, zobaczył grupkę pielgrzymów modlących się przy wizerunku Matki Bożej,umieszczonym w przydrożnej kapliczce. Podszedł bliżej i spostrzegł, że obraz przedstawia Matkę Bożą taką, jaką Ją widział w czasie objawienia. Za pozwoleniem właściciela zabrał go i powiesił w swoim domu. Obrazek był niewielki, miał wymiary zaledwie 9,5 na 15,5 centymetra. Przez lata Kłossowski modlił się przed nim. Jednak po ciężkiej chorobie postanowił w 1844 r. umieścić obraz na drzewie w lesie grąblińskim. W ten sposób w całości wypełnił przyrzeczenie dane przed laty Matce Bożej. Kilka lat później, w 1848 roku, Tomasz Kłossowski zmarł. Po śmierci Tomasza, prawdopodobnie jedyną osobą, która pamiętała o obrazku Matki Bożej umieszczonym na drzewie w leśnym gąszczu, był pasterz Mikołaj Sikatka. To jemu w latach 1850-1852 kilkakrotnie ukazywała się Matka Boża. Wybrała go na swego posłańca. Pasterz miał przekazać ludziom Jej nawoływania do nawrócenia i modlitwy, szczególnie różańcowej. Maryja przepowiedziała czasy epidemii, dając jednocześnie nadzieję tym, którzy Jej zaufają. Oprócz upomnień Matka Boża obiecywała Polakom opiekę w najtrudniejszych chwilach. Widocznym potwierdzeniem słów Maryi był Orzeł Biały tulony przez nią do piersi. Ustna tradycja przekazuje, że Mikołaj Sikatka usłyszał także od Matki Bożej przesłanie dotyczące obrazu: Gdy nadejdą ciężkie dni ci, którzy przyjdą do tego obrazu, będą się modlić i pokutować, nie zginą. Będę uzdrawiać chore dusze i ciała. Ile razy ten naród będzie się do Mnie uciekał, nigdy go nie opuszczę, ale obronię i do Swego Serca przygarnę jak tego orła białego. Obraz ten niech będzie przeniesiony w godniejsze miejsce i niech odbiera publiczną cześć. Przychodzić będą do niego pielgrzymi z całej Polski i znajdą pocieszenie w swych strapieniach. Ja będę królowała memu narodowi na wieki. Na tym miejscu wybudowany zostanie wspaniały kościół ku Mej czci. Jeśli nie zbudują go ludzie, przyślę aniołów i oni go wybudują. W okolicy głośno było o maryjnych objawieniach. Nikt jednak w nie nie wierzył. Sprawą pasterza zainteresowały się natomiast carskie władze. Zaniepokojone opowiadaniem Mikołaja o tym, iż Matka Boża ukazała mu się z wizerunkiem Orła Białego na piersi, postanowiły zamknąć pasterza w więzieniu. Bały się tego, że treść opowiadania mogłaby - w ich mniemaniu - źle wpłynąć na Polaków, będących w niewoli. Zaborcy chcieli, aby Polacy nie mieli nadziei i siły na walkę o odzyskanie niepodległości. Mimo szykan, Mikołaj nigdy nie odwołał swoich zeznań. Dzięki temu, że lekarz wystawił mu fałszywe świadectwo o chorobie umysłowej, wyszedł na wolność. Po opuszczeniu więzienia wiódł skromne życie.


www.lichen.pl
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
ul.Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZ "OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ TOMASZOWI KŁOSSOWSKIEMU." - LIPSK 1813R.
KOWAL Z ZAWODU, LEGIONISTA CIĘŻKO RANNY NA POBOJOWISKU POD LIPSKIEM. ODNALEZIONY WIZERUNEK M.B. OBJAWIAJĄCEJ SIĘ MU NA WOJNIE UMIESZCZA NA SOSNIE W GRĄBLINIE.

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZ "OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ MIKOŁAJOWI SIKATCE W LESIE GRĄBLIŃSKIM."
W 1850R. MIEJSCE UMIESZCZENIA OBRAZU NA SOŚNIE W KAPLICZCE ZASŁYNEŁO OBJAWIENIAMI. MATKA BOŻA PRZYPOMINAJĄCA POSTAĆ Z OBRAZU LEŚNEJ KAPLICZKI UKAZAŁA SIĘ TRZYKROTNIE PASTERZOWI MIKOŁAJOWI SIKATCE.

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

"Miejsce na którym stała Najświętsza Panienka w czasie ostatniego objawienia, zabezpieczone było małym płotem. W środku tego ogrodzenia pokazywano jakoby ślady stóp Maryi."

"Takim wybranym i przez Bożą Rodzicielkę ulubionym miejscem jest właśnie ziemia licheńska, na której pozostawiła ślady swoich świetych stóp."


Dzieje Sanktuarium w Licheniu
Historia Objawień Matki Bożej
Ks.Eugeniusz Makulski MIC
Kustosz Senior

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesienią 29 września 1852 roku obraz Matki Bożej przeniesiono uroczyście do kaplicy w Licheniu. Po 5 latach został przeniesiony do kościoła pw. św. Doroty, gdzie znajdował się prawie150 lat. I być może znajdowałby się w nim do dziś. Jednak posłuszni nakazowi Najświętszej Maryi Panny księża marianie, pod przewodnictwem ówczesnego kustosza Sanktuarium ks. Eugeniusza Makulskiego MIC, postanowili rozpocząć budowę świątyni godnej Pani Licheńskiej. Załatwiono wszelkie formalności oraz wybrano projekt. Budowa bazyliki trwała 10 lat, od 1994 do 2004 roku. Dwa lata po zakończeniu budowy, 2 lipca 2006 roku, Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej przeniesiono z kościoła św. Doroty do bazyliki Matki Bożej Licheńskiej. W ten sposób wypełniły się słowa Matki Bożej, które wypowiedziała do Mikołaja.


www.lichen.pl
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
ul.Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

 
 
 
  
 
 
 

Fotografie S.M.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona główna | SIOSTRA FAUSTYNA | Tajemnica Milosierdzia Bozego | Historia powstania obrazu Milosierdzia Bozego | Tajemnica Koronki do Milosierdzia Bozego | CZYSCIEC WIDZIANY PRZEZ SW. FAUSTYNE | PIEC POSTACI NABOZENSTWA DO MILOSIERDIZA BOZEGO | a. Obraz Jezusa Milosiernego. | b. Swieto Milosierdzia Bozego | c. Koronka do Milosierdzia Bozego | d. Godzina Milosierdzia | e. Szerzenie czci Milosierdzia. | SW. MALGORZATA MARIA ALACOQUE | NAJSWIETSZE SERCE PANA JEZUSA | Pomoc modlitewna duszom czysccowym | Przeslanie | Objawienia | Akt oddania | ŁAGODNY MISTRZ, KTORY UCZY POKORY | OBRAZ, KTORY WYCISKA SIE W NASZYCH SERCACH | SERCE OFIAROWANE | Miłosc Blizniego | SAKRAMENT MILOSCI | MATKA | Siostra Lucja | Tajemnica Pierwszych Sobot | wizja piekla | czas | WSPOMNIENIA Z FATIMY | MINIONY CZAS | WYDARZENIA | Regulamin | Napisz do Redakcji | Cytat Miesiąca | WASZE ARTYKULY | FILM | NIEZWYKŁE OCZY MARYI | HEROICZNY AKT MILOSCI | OBRAZ DUSZ | GREGORIANKI | RACHUNEK SUMIENIA | ODPUSTY | PODROZE | PODROZE WYBOR | LICHEN OPIS | FATIMA FOTO | LOURDES FOTO | LA SALETTE OPIS | LA SALETTE FOTO | LOURDES OPIS | LICHEN FOTO | WIKTOROWKI | SANKTUARIUM NA WIKTOROWKACH | MODLITWY | INNE MODLITWY | Hymn Ciebie Boga Wyslawiamy | MAGNIFICAT | MISERERE | LITANIE DO IMIENIA JEZUS | LITANIE DO NAJSWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO | LITANIE DO NAJDROZSZEJ KRWI CHRYSTUSOWEJ | LITANIE DO MATKI BOZEJ | LITANIE DO SWIETEGO JOZEFA | LITANIE DO WSZYSTKICH SWIETYCH | WIERZE W BOGA OJCA | Z GLEBOKOSCI WOLAM PANIE | Tajemnice Rozanca swietego | Tajemnica Koronki Milosierdzia Bozego | Drog Krzyzowa | SW. BRYGIDA | Tajemnica szczescia | Posłannictwo | sad duszy po smierci | obietnice wybór | obietnice | KATARZYNA EMMERICH | Kosciol Cierpiacy | NAGRODA I KARA W ZYCIU PRZYSZLYM | SW KATARZYNA Z GENUI | Rozprawa o Czysccu | MUZEUM DUSZ | MUZEUM WYBOR | SACRO CUORE DEL SUFFRAGIO | FOLIGNO - ODBITA SPALONA DLON | KORPORAL Z WYPALONYM SLADEM DLONI | slad wypalonego kciuka w modlitewniku. | MARIA SIMMA | M SIMMA WYBOR | Ze skrotu sprawozdania o Marii Simmie | Moje przezycia z Duszami Czysccowymi | Ogólna mapa witryny
www.pdcz.pl
przyjaciele@pdcz.pl
Copyright © 2011 - 2018 PDCZ  All Rights Reserved        www.pdcz.pl      "Przyjaciele Dusz CZyśćcowych"
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego