Hymn Ciebie Boga Wysławiamy - BĄDŹ PRZYJACIELEM.

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

CIEBIE, BOGA WYSŁAWIAMY


Hymn:
Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i niebiosy.
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy:

Święty, Święty nad Świętymi,
Bóg Zastepów, Król Łaskawy.
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
Chór Proroków pełen chwały.
Tobie hołdy nieść pospiesza,
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła.
Głosy ludów zgodzonymi
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca Chwały,
Syna, Słowo wiekuiste.
Z Duchem wszechświat wielbi cały:
Królem chwały Tyś, o Chryste!

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
By świat zbawić swoim zgonem.
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota,
starł jej oścień w męki dobie.
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny.
Lecz gdy zabrzmi traba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim słudzy łask niegodni,
wspomóż obmyj grzech, co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni,
drogiej wsojej Krwi strugami.

Ze świetymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje.
Zbaw, o panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje!.

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy.
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,
pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie,
od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym,
tym co żebrzą Twej opieki;
W Tobie, Panie, zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki.


 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego